גלולות

גלולות

פירוק טאבלט

טבליות הן צורות מינון דרך הפה הניתנות דרך הפה. צורת המינון מורכבת מהחומר הפעיל.

Copyright at 2021. www.pommef.com All Rights Reserved